Zondagsonrust
11 augustus 2013

Internetgebruikers en muurtuurders,

Aangezien wij in een voormalig klooster opereren vonden wij het geen pas hebben om de zondagsrust te verstoren met ons getyp. Vandaar dat u heden twee versies van ons werk bewondert in plaats van één. Tenmidden van een voortdurende vliegenplaag storten wij ons op het schrijfwerk en bent u zo weer op de hoogte.

De derde lesronde is begonnen, en hoewel de vurigheid van de muziek amper afneemt zien wij veel docenten en deelnemers al op een lager pitje branden. Ongetwijfeld wordt kracht voor de concertdag gespaard, evenals voor de bonte avond die hierop volgt. Laatstgenoemd evenement is voor het grote publiek niet toegankelijk, maar ongetwijfeld zult u aan het eind van de week uw knuffelcursist te pakken kunnen krijgen om u hierover in te lichten. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang.

Ons overkwam een paasgerelateerde verrassing tijdens het ontbijt: een of meer anonieme kunstenaars hadden onze eieren bewerkt met stiften. Gezichtjes en bemoedigende testen sprongen ons van de schalen tegemoet, tot lichte opbeuring van een verder niet helemaal wakkere ontbijtzaal. Foto’s zijn op de Woudschotenfacebook te bewonderen.

In ander culinair nieuws zijn wij met een barbecue verblijd. Onder een rokerige parasol stonden twee cateraars onder grote belangstelling en voor een grote rij anderhalf uur vlees te keren dat het een lieve lust was. Gezien de grootte van het publiek is het verwonderlijk dat aan het eind van de avond nog vlees over was, hoewel we ons afvragen of sojagarnalen de titel vlees wel verdienen.

De uitputtingsslag van vele ensembles en geweldige, prettig gestoorde medemusici ten spijt is ons weer een inspirerende “Levensles uit de Muziek” te binnen geschoten. Vandaag: als je werk eindelijk makkelijker lijkt te worden, dan is het een goed teken, maar verslap niet in je aandacht, want er is altijd verbetering te vinden.

BesBesC, over en uit

Redactionele correctie: in ons vorige artikel vermeldden wij abusievelijk dat de docenten na de tweede ronde zouden besluiten welke ensembles uitgevoerd gaan worden op de grote dag, dit had de derde ronde moeten zijn. Als gevolg hiervan is de spanning nog steeds te snijden.