Geachte lezer, hetzij thuisfront, deelnemer, of willekeurige surfer (van harte welkom),

In deze rubriek, mogelijk door uw kroost aan u doorgespeeld, gaat u de komende tien dagen de belevingen van de deelnemers, docenten en staf voorbij krijgen. In persoonlijke verhalen zijn uw eigen minicorrespondenten veel beter dan wij nederige schrijvers ooit kunnen zijn, dus in personalia duiken wij niet teveel. Alhier vindt u het kader, de lijn om de losse noten in te passen. Wij wensen u veel leesplezier en een hopelijk net zo leuke tijd toe als wij hier al hebben en nog gaan krijgen.

Dinsdag 8 augustus

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 1 – “Huilen” (Johanna, 2017)

Beste ouders, familie, vrienden, naar de muur kijkende cursisten en anderen, welkom bij dit dagboek. Hierin zullen we proberen u op de hoogte te houden van onze activiteiten en andere gebeurtenissen op de cursus.

De cursus werd geopend door onze beste Carlos, de man die met een simpel “goedemorgen” al een zaal plat krijgt. Na het welbekende muggenverhaal en het verwelkomen van 53 (!) nieuwe cursisten werden de niet-cursisten vaarwel gewuifd en gedag geknuffeld en kon de cursus beginnen.

Het voorspelen ging zoals voorspeeld. De hoorns lieten van zich hoorn, Rosa liet de docenten een toontje lager zingen, bij de celli was het gezelli en ook het slagwerk sloeg de plank niet mis. Enige consternatie ontstond nog toen ene meneer Kuyper het gore lef had een koffiekopje mee de Kapel in te smokkelen. Gelukkig kon Carlos op tijd ingrijpen en hem erop aanspreken, waarop Kuyper antwoordde “houd toch je kopje”.

Bij de markt werden zoals altijd weer ensembles gevormd in de meest chaotische manier denkbaar. Het resultaat is een gigantische lijst ensembles. We zullen hier geen specifieke noemen, want daar hebt u uw kinderen ongetwijfeld al vervelende appjes over gestuurd.

Het hoogtepunt van de dag werd bereikt tijdens de maaltijd. Dankzij het exorbitante aantal deelnemers (127) was er noodzaak om het aantal buffettafels te verdubbelen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit tot groot enthousiasme van de cursisten, want meer buffet is meer beter. Ook dankzij het exorbitante aantal deelnemers is de dinertafel van de staf en docenten verplaatst naar net buiten de eetruimte. Dit tot groot enthousiasme van de cursisten, want minder staf is minder pretbederf.

Enkele cursisten sloegen echter ietwat door in hun enthousiasme: na het eten had Carlos nog een hele kluif aan het in de hand houden van de nieuwe lichting deelnemers. Daarom hier nog één keer voor alle duidelijkheid: als je klaar bent met eten, ga er dan zo snel mogelijk vandoor, voordat Carlos je te pakken krijgt.

Als avondprogramma had de staf net als voorgaande jaren een kennismakingsspel georganiseerd. Cursisten in snel kleiner wordende groepjes spoedden zich naar de verschillende ruimten in het gebouw, om daar puzzels, opdrachten en raadsels te voltooien. Dit alles met als doel het winnen van een felbegeerde prijs: de eer. De winnaar is op het moment van schrijven nog niet bekend (want we zijn heel op tijd en zouden nooit tot na bedtijd opblijven), maar we feliciteren ze van harte.

Dan nog het weetje van vandaag:
Het woordje “simile” boven een passage geeft aan dat deze met een glimlach gespeeld dient te worden.

We zien ernaar uit morgen weer door u te worden gelezen.

Hoogachtend,
Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

 

 

Woensdag 9 augustus

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 2 – Begin

Hallo allemaal!

Het is voorbij. Deze ochtend om 8:30 was het gedaan met elke vorm van rust in het gebouw (behalve dan de muziekrust en de rusten in de bladmuziek). Het was chaos van de middenbeuk tot in de hemel. De Beukenhof stond te trillen op zijn funderingen door de rennende cursisten die op tijd bij hun les wilden zijn. Sommige eerstejaars (en Pieter contrabas) hadden ondanks het swagsy kennismakingsspel nog even wat moeite met het vinden van hun lessen, maar ondanks dit alles heeft de meerderheid van de cursisten de eerste dag overleefd.

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen de reeds ’s ochtends geroken frituurlucht afkomstig bleek te zijn van een aanzienlijke hoeveelheid overheerlijke kroketten. De cursisten konnen er haast geen genoeg van krijgen en rolden na afloop voldaan de muziekrust in. “Lekker lekker smikkelen!” (Nine, 2016).

Vandaag was een dag van records. Het begon met de papieren versie van dit dagboek, die al vóór het ontbijt aan de muur hing, met groepje lezers en al. Onze dank en waardering voor de staf hiervoor. Daarna werden we reeds op de eerste dag al verblijdt met kroketten. Onze dank en waardering voor de Beukenhof hiervoor. Verder slaagde Raven erin binnen 4 uur na het ontvangen ervan zijn rooster al te verliezen. Onze dank en waardering voor Raven hiervoor.

Tegen alle verwachtingen in, is er vandaag bij het gebruikelijke voetballen tijdens de muziekrust, niemand gewond geraakt. Dit mede dankzij het feit dat de u wellicht welbekende Brit Issa “Botbreuk” Rijnen niet mee speelde. Wij verzoeken haar daarom weder het veld te betreden, daar wij anders niets hebben om over te schrijven.

Na de avondmaaltijd verzamelden zich een gezellig grote groep cursisten en docent Frank zich in de Middenbeuk voor wat stemmingmakende muziek. Dankzij Franks voorbereiding was deze repetitie voorbestemd een succes te worden. Het gezelschap was goed gestemd en stemde in met een stemmige stemoefening. Toen de verdeling van de stemmen eenmaal was afgestemd konden we onze stemmen volop laten klinken. Er was niks stoms aan. We hebben nog nooit zoveel “doe bie do wah” gezongen.

Een bijna even groot hoogtepunt als het kroket(ten) eten werd bereikt in de avond toen Roza een hoge A zong. Die zong ze niet zomaar, maar wel om een overweldigende prachtige solo neer te zetten bij de repetitie van het kamerorkest. We willen Roza alvast veel succes wensen, al heeft ze dat niet echt nodig want ze is al geweldig.

Voordat wij overgaan naar het weetje van vandaag, willen wij er iedereen graag nog even aan herinneren dat het verplichte gezamenlijk samen tanden poetsen in de ochtend, plaats zal vinden bij La Verna. Voor de eerstejaars en Pieter contrabas: dat is dus in de hoek, op de tweede verdieping, boven de Gardiaan.

Dan nog het weetje van vandaag:
De afkorting LENTO staat voor Langzaam Ergerlijk Naargeestig Tragisch Ongelukje.

Lekker lekker slapen.

Met vriendelijke groeten,
Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

 

Donderdag 10 augustus

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 3 – Trinidad

Dag lieve kijkmuurkindjes!

In de ochtend gebeurde er niets noemenswaardigs, behalve het verplichte gezamenlijke tanden poetsen dat zoals altijd plaats vond bij La Verna. Hier was echter tot onze grote teleurstelling nog niet iedereen bij aanwezig. Wij hopen dat vanaf morgen iedereen na het ontbijt diens kamer verlaat om gezellig samen de gele tandjes weer schoon te schrobben.

Na de lunch werd er net als voorgaande jaren weer fanatiek een voetbalwedstrijd gestreden. Met name Joshua “Tand Door Lip” Herwig en Yannick “Op Je Bek” Martens deden vol passie mee. Zij speelden gelukkig niet voor niets: Adriaan “Ik haat voetbal” van Es en Leander “Nine was ook heel goed” Kalff fungeerden als enthousiaste toeschouwers en juichten het gezelschap vol overtuiging toe.

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen de fabeltastische keuken van de Beukenhof ons ’s avonds verwende met een niet nader te noemen aantal aardige porties overheerlijke goudbruine friet. Hele stapels werden naar binnen gewerkt. Ook het toetje, Biezenmousse, viel erg goed in de smaak.

Na het avondeten herinnerde Carlos ons eraan alsjeblieft repetities waarbij geen piano nodig is te houden in een ruimte waar geen piano is, om vervolgens drie ruimtes met piano te vullen met pianoloze groepsrepetities.

Dan wat heuglijk nieuws: tijdens het schrijven van dit dagboek heeft Hanneke, docent fagot, na drie dagen zoeken eindelijk de bar gevonden, waar haar collega’s, Bart, docent hoorn en Bas, docent contrabas zich naar goed stereotypisch gebruik al sinds vijf uur ophielden. Ze probeerde hier echter vervolgens met geld te betalen, terwijl dat daar alleen met plastic schijfjes kan. Had ze nou maar mee gedaan met het kennismakingsspel…

Dan nog het weetje van vandaag:
Als je een hoorn helemaal uitrolt, dan doet hij het niet meer.

Groetjes,
Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

 

Vrijdag 11 augustus

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 4 – Vlinders

Beste mensen,

We konden vandaag niet zo goed een openingszin verzinnen, dus hebben we er eentje uit het archief gehaald:
Hee, kom jij hier vaker?

Bij de mededelingen deze ochtend verwittigde Carlos ons ervan dat de tweede ronde van lessen is aangevangen. Ook meldde hij dat de docenten nu een ander niveau verwachten te zien tijdens de lessen. Of ze hiermee een hoger of een lager niveau bedoelen, is ons nog niet helemaal duidelijk. Al helemaal niet na een bepaalde opmerking van docente Riko: “Wauw, jullie spelen opeens echt heel goed, hoe kan dat?” en een bepaalde opmerking van docent Arjen: “Brit, heb je weer gevoetbald? Ja? Dan gaan we dit ensemble niet uitvoeren.”

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen de befaamde fotograaf Otto verscheen om een groepsfoto te maken. Otto bleef de rest van de dag aanwezig omdat het echt intens gezellig was en ook om af en toe een foto te maken of zo.

Terwijl wij dit dagboek schreven, kwam niet één, maar tweemaal een groot aantal docenten en stafleden langs lopen, vergezeld door een even groot aantal instrumenten en lessenaars. Op de vraag wat ze in hun schild voerden, kregen we een melange aan antwoorden:

“Lessenaars opruimen” (Laura, 2017)
“Poetsen” (Cathelijne, 2017)
“Niks” (Carlos, 2017)
“Spullen weg leggen” (Aafko, 2017)
“Levend stratego voorbereiden” (Laura, 2017)
“Aan het vergaderen over Wouter, dat duurde eindeloos” (Ruben, 2017)
“Weckquorfaye voorbereiden” (Franc en Elisabeth, 2017)
“Met mijn bass spelen” (Bass, 2017)

Bij nadere inspectie hoorden wij vreemde, niet nader te noemen geluiden vanachter een gesloten deur vandaan komen. Het was ons direct duidelijk: hier zat de staf achter.

Dan vandaag wegens grote populariteit, twee weetjes:
1. De energie van een object is gelijk aan de massa ervan vermenigvuldigd met de snelheid van het licht in het kwadraat, net zoals de energie van een muzikant gelijk is aan de hoeveelheid drank die hem ’s avonds te wachten staat.
2. Yannick schrijf je eigenlijk met een J.

Liefs,
Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

 

 

Zaterdag 12 augustus

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 5 – Halverwege

Lief dagboek,

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen de inmiddels wereldberoemde Beukenhofse keuken ons verwende met echte Brabantse worstenbroodjes en kaasbroodjes. U krijgt inmiddels misschien de indruk dat deze cursus alleen maar om eten draait, en dat klopt. Verder onthulde de staf eindelijk wat de mysterieuze vraagtekens op ons rooster inhielden: levend stratego! Verder zouden de docenten ’s avonds in de Kapel nog een stukje muziek spelen voor hen die liever niet meededen met levend stratego.

Ondertussen begint de vermoeidheid toe te slaan onder de cursisten. Zo viel Pleun ondanks haar agressieve gehik in slaap op het terras en lag Raven te rusten op een bank. Twee en een half uur lang. Aan het andere uiterste van dit spectrum speelden de hardere cursisten voetbal in de stromende regen: “Het was ziek chill, je kon vet goed slidings maken” (Stijn, 2017).

Tijdens het avondeten ontstond roering toen de staf zich presenteerde in heftig babyroze schoenen mét strikjes en glittersteentjes. Nadere inspectie onthulde dat het niet zomaar schoenen waren, maar heuse stafstappers, ook wel stafsluipers, ook wel slinkse smerige sluiperige sgeniepige schimmige schaamteloze schandalige schattige stafsluipers genoemd. Bedoeld om zonder gehoord te worden onwetende cursisten te benaderen om ze van onraad te weerhouden. Tot nu toe nog onbekend succesvol, maar het is in ieder geval duidelijk dat de stafleden stevig in hun schoenen staan.

Het levend stratego ’s avonds was uitermate spectaculair. De staf en docenten speelden tegen de cursisten. Het was een spannende strijd, maar uiteindelijk overwonnen de cursisten, ondanks dat de staf en docenten gisteren al geoefend hadden (verklarende de vreemde geluiden vanachter de deur). Admiraal Christoph zette een admirabele prestatie neer, bom Saartje was helemaal de bom en verkenner Rebus was een kenner van de verre overwinning.

Het docentenconcert was fenomenaal als altijd. Riko legde iedereen om met een onbeschrijflijke ongelofelijke fantastische cadens en Ruben betoverde de zaal met zijn jaarlijkse muziekcompilatie. Het was magistraal. Alle docenten en de staf extreem veel bedankt!

Dan nog het weetje van vandaag:
Corale wil zeggen dat je deze passage onder water moet spelen.

Toedeledokie,

Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

Zondag 13 augustus

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 6 – Bezoek

Eeehm…

De derde ronde is aangetogen
Altijd een spannend moment
Welke ensembles spelen mogen
Maken de docenten nu bekend

Wegens het hoge aantal ensembles zullen helaas lang niet alle ensembles uitgevoerd kunnen worden. De docenten proberen ons goed nieuws te brengen, maar “kunnen niks beloven”. Dat is natuurlijk vervelend, maar ook wel begrijpelijk. Mochten er nou een of meerdere van onze ensembles uiteindelijk inderdaad niet doorgaan, zullen we proberen het inderdaad niet uit te voeren komende donderdag, maar we kunnen niks beloven.

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijden, toen we bij de lunch verwend werden met broodjes knakworst en vegetarische loempia’s. Opeens waren er heel veel mensen zowel wel vegetariër als niet vegetariër. Door deze plotselinge dubbele behoefte aan loempia’s veranderde de haat jegens vegetariërs ineens in dubbele haat, want ze aten al onze loempia’s op.

Het lunchhoogtepunt kwam tot een climax toen ons geliefde oud en nu opnieuw staflid Pieter onder het genot van groots applaus arriveerde op de cursus voor een dagje welverdiende “vakantie”. Tussen aanhalingstekens, want hij mocht direct aan het werk en als alles goed gaat komt hij ons binnenkort naar bed sturen.

Bij het avondeten werden wij verblijd met een lekker lekker smikkelen reüniebarbecue. Een handjevol oud woudschotenaren bracht ons een bezoekje en baalde ontzettend dat ze niet zelf mee deden aan deze ontzettend dosko zomercursus. De barbecue zelf was ook een groot succes en menig cursist kon na het eten weer rollend naar het koortje van docent Frank, ditmaal repeterende in de tuin.

Dan nog de twee weetjes van vandaag:

 • Er zijn dit jaar 17 altviolisten op Woudschoten. Dat zijn er dus 17 te veel.
 • Raven lag niet twee en een half uur, maar vier en een half uur te slapen op de bank.

Kusjes,

Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

Maandag 14 augustus

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 7 – Kaasbroodjes

Hoi,

Vandaag was de laatste dag van de derde ronde, waarmee nu het maken van het definitieve programma van het slotconcert kan beginnen. Cursisten zijn druk repeterende, zowel in als buiten het gebouw. Adriaan van Es werd slachtoffer van een repetitie op de binnenplaats, waar bijna iedereen je kan horen, wat natuurlijk zenuwen met zich meebrengt. Hierdoor speelde hij een foute noot en nu noemen we hem Adriaan van Des.

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen docent Diederik op een stoel ging staan en een hoogte bereikte van bijna 3 meter.

Een ander hoogtepunt werd bereikt kort na de maaltijd, tijdens de koorrepetitie, ditmaal geleid door docent Raymond, toen hij met de sopranen mee zong en zomaar een hoge E fabriceerde.* Verder wil Raymond graag melden dat hij altijd denkt aan een hoepelrok. We wensen Raymond en zijn notenknijper veel hoge noten samen.

*deze grap is met dank aan Heleen. Heleen, bedankt.

Op bijna hetzelfde moment was er in de kapel de repetitie van het tutti orkest (het orkest waarin iedereen meespeelt). Om iedereen in dit orkest een rol te geven zonder negen vleugels naar de kerk te verslepen, krijgen de pianisten een rol in het slagwerk. Natuurlijk is piano spelen bijna hetzelfde als slagwerk, dus verloopt dit altijd vlekkeloos. In andere woorden, onze echte slagwerker, Wouter, heeft er zijn handen vol mee.

Na deze flitsende repetitie verzorgde de staf voor wat spannende ontspanning in de vorm van een avondwandeling. Voor een uurtje werden de Biezenmortelse straten geterroriseerd met gezellig gekeuvel en de gebruikelijke a capella uitvoering van Bohemian Rhapsody. Al met het al was het ontzettend gezellig. De staf had duidelijk weer zijn beste beentje voor gezet.

Morgen begint alweer de laatste ronde en zal tevens het programma van de slotuitvoering bekend worden gemaakt. Wij en vele uitermate vermoeide medecursisten met ons gaan een zenuwachtige, maar ietwat vroeger dan normale nacht tegemoet.

Dan nog het weetje van vandaag:
Tutti staat voor tsjongejone uitmuntend trommel trammelant, interessant.

Toedels,

Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 7 – Kaasbroodjes

Hoi,

Vandaag was de laatste dag van de derde ronde, waarmee nu het maken van het definitieve programma van het slotconcert kan beginnen. Cursisten zijn druk repeterende, zowel in als buiten het gebouw. Adriaan van Es werd slachtoffer van een repetitie op de binnenplaats, waar bijna iedereen je kan horen, wat natuurlijk zenuwen met zich meebrengt. Hierdoor speelde hij een foute noot en nu noemen we hem Adriaan van Des.

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen docent Diederik op een stoel ging staan en een hoogte bereikte van bijna 3 meter.

Een ander hoogtepunt werd bereikt kort na de maaltijd, tijdens de koorrepetitie, ditmaal geleid door docent Raymond, toen hij met de sopranen mee zong en zomaar een hoge E fabriceerde.* Verder wil Raymond graag melden dat hij altijd denkt aan een hoepelrok. We wensen Raymond en zijn notenknijper veel hoge noten samen.

*deze grap is met dank aan Heleen. Heleen, bedankt.

Op bijna hetzelfde moment was er in de kapel de repetitie van het tutti orkest (het orkest waarin iedereen meespeelt). Om iedereen in dit orkest een rol te geven zonder negen vleugels naar de kerk te verslepen, krijgen de pianisten een rol in het slagwerk. Natuurlijk is piano spelen bijna hetzelfde als slagwerk, dus verloopt dit altijd vlekkeloos. In andere woorden, onze echte slagwerker, Wouter, heeft er zijn handen vol mee.

Na deze flitsende repetitie verzorgde de staf voor wat spannende ontspanning in de vorm van een avondwandeling. Voor een uurtje werden de Biezenmortelse straten geterroriseerd met gezellig gekeuvel en de gebruikelijke a capella uitvoering van Bohemian Rhapsody. Al met het al was het ontzettend gezellig. De staf had duidelijk weer zijn beste beentje voor gezet.

Morgen begint alweer de laatste ronde en zal tevens het programma van de slotuitvoering bekend worden gemaakt. Wij en vele uitermate vermoeide medecursisten met ons gaan een zenuwachtige, maar ietwat vroeger dan normale nacht tegemoet.

Dan nog het weetje van vandaag:
Tutti staat voor tsjongejone uitmuntend trommel trammelant, interessant.

Toedels,

Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 7 – Kaasbroodjes

Hoi,

Vandaag was de laatste dag van de derde ronde, waarmee nu het maken van het definitieve programma van het slotconcert kan beginnen. Cursisten zijn druk repeterende, zowel in als buiten het gebouw. Adriaan van Es werd slachtoffer van een repetitie op de binnenplaats, waar bijna iedereen je kan horen, wat natuurlijk zenuwen met zich meebrengt. Hierdoor speelde hij een foute noot en nu noemen we hem Adriaan van Des.

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen docent Diederik op een stoel ging staan en een hoogte bereikte van bijna 3 meter.

Een ander hoogtepunt werd bereikt kort na de maaltijd, tijdens de koorrepetitie, ditmaal geleid door docent Raymond, toen hij met de sopranen mee zong en zomaar een hoge E fabriceerde.* Verder wil Raymond graag melden dat hij altijd denkt aan een hoepelrok. We wensen Raymond en zijn notenknijper veel hoge noten samen.

*deze grap is met dank aan Heleen. Heleen, bedankt.

Op bijna hetzelfde moment was er in de kapel de repetitie van het tutti orkest (het orkest waarin iedereen meespeelt). Om iedereen in dit orkest een rol te geven zonder negen vleugels naar de kerk te verslepen, krijgen de pianisten een rol in het slagwerk. Natuurlijk is piano spelen bijna hetzelfde als slagwerk, dus verloopt dit altijd vlekkeloos. In andere woorden, onze echte slagwerker, Wouter, heeft er zijn handen vol mee.

Na deze flitsende repetitie verzorgde de staf voor wat spannende ontspanning in de vorm van een avondwandeling. Voor een uurtje werden de Biezenmortelse straten geterroriseerd met gezellig gekeuvel en de gebruikelijke a capella uitvoering van Bohemian Rhapsody. Al met het al was het ontzettend gezellig. De staf had duidelijk weer zijn beste beentje voor gezet.

Morgen begint alweer de laatste ronde en zal tevens het programma van de slotuitvoering bekend worden gemaakt. Wij en vele uitermate vermoeide medecursisten met ons gaan een zenuwachtige, maar ietwat vroeger dan normale nacht tegemoet.

Dan nog het weetje van vandaag:
Tutti staat voor tsjongejone uitmuntend trommel trammelant, interessant.

Toedels,

Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 7 – Kaasbroodjes

Hoi,

Vandaag was de laatste dag van de derde ronde, waarmee nu het maken van het definitieve programma van het slotconcert kan beginnen. Cursisten zijn druk repeterende, zowel in als buiten het gebouw. Adriaan van Es werd slachtoffer van een repetitie op de binnenplaats, waar bijna iedereen je kan horen, wat natuurlijk zenuwen met zich meebrengt. Hierdoor speelde hij een foute noot en nu noemen we hem Adriaan van Des.

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen docent Diederik op een stoel ging staan en een hoogte bereikte van bijna 3 meter.

Een ander hoogtepunt werd bereikt kort na de maaltijd, tijdens de koorrepetitie, ditmaal geleid door docent Raymond, toen hij met de sopranen mee zong en zomaar een hoge E fabriceerde.* Verder wil Raymond graag melden dat hij altijd denkt aan een hoepelrok. We wensen Raymond en zijn notenknijper veel hoge noten samen.

*deze grap is met dank aan Heleen. Heleen, bedankt.

Op bijna hetzelfde moment was er in de kapel de repetitie van het tutti orkest (het orkest waarin iedereen meespeelt). Om iedereen in dit orkest een rol te geven zonder negen vleugels naar de kerk te verslepen, krijgen de pianisten een rol in het slagwerk. Natuurlijk is piano spelen bijna hetzelfde als slagwerk, dus verloopt dit altijd vlekkeloos. In andere woorden, onze echte slagwerker, Wouter, heeft er zijn handen vol mee.

Na deze flitsende repetitie verzorgde de staf voor wat spannende ontspanning in de vorm van een avondwandeling. Voor een uurtje werden de Biezenmortelse straten geterroriseerd met gezellig gekeuvel en de gebruikelijke a capella uitvoering van Bohemian Rhapsody. Al met het al was het ontzettend gezellig. De staf had duidelijk weer zijn beste beentje voor gezet.

Morgen begint alweer de laatste ronde en zal tevens het programma van de slotuitvoering bekend worden gemaakt. Wij en vele uitermate vermoeide medecursisten met ons gaan een zenuwachtige, maar ietwat vroeger dan normale nacht tegemoet.

Dan nog het weetje van vandaag:
Tutti staat voor tsjongejone uitmuntend trommel trammelant, interessant.

Toedels,

Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 7 – Kaasbroodjes

Hoi,

Vandaag was de laatste dag van de derde ronde, waarmee nu het maken van het definitieve programma van het slotconcert kan beginnen. Cursisten zijn druk repeterende, zowel in als buiten het gebouw. Adriaan van Es werd slachtoffer van een repetitie op de binnenplaats, waar bijna iedereen je kan horen, wat natuurlijk zenuwen met zich meebrengt. Hierdoor speelde hij een foute noot en nu noemen we hem Adriaan van Des.

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen docent Diederik op een stoel ging staan en een hoogte bereikte van bijna 3 meter.

Een ander hoogtepunt werd bereikt kort na de maaltijd, tijdens de koorrepetitie, ditmaal geleid door docent Raymond, toen hij met de sopranen mee zong en zomaar een hoge E fabriceerde.* Verder wil Raymond graag melden dat hij altijd denkt aan een hoepelrok. We wensen Raymond en zijn notenknijper veel hoge noten samen.

*deze grap is met dank aan Heleen. Heleen, bedankt.

Op bijna hetzelfde moment was er in de kapel de repetitie van het tutti orkest (het orkest waarin iedereen meespeelt). Om iedereen in dit orkest een rol te geven zonder negen vleugels naar de kerk te verslepen, krijgen de pianisten een rol in het slagwerk. Natuurlijk is piano spelen bijna hetzelfde als slagwerk, dus verloopt dit altijd vlekkeloos. In andere woorden, onze echte slagwerker, Wouter, heeft er zijn handen vol mee.

Na deze flitsende repetitie verzorgde de staf voor wat spannende ontspanning in de vorm van een avondwandeling. Voor een uurtje werden de Biezenmortelse straten geterroriseerd met gezellig gekeuvel en de gebruikelijke a capella uitvoering van Bohemian Rhapsody. Al met het al was het ontzettend gezellig. De staf had duidelijk weer zijn beste beentje voor gezet.

Morgen begint alweer de laatste ronde en zal tevens het programma van de slotuitvoering bekend worden gemaakt. Wij en vele uitermate vermoeide medecursisten met ons gaan een zenuwachtige, maar ietwat vroeger dan normale nacht tegemoet.

Dan nog het weetje van vandaag:
Tutti staat voor tsjongejone uitmuntend trommel trammelant, interessant.

Toedels,

Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 7 – Kaasbroodjes

Hoi,

Vandaag was de laatste dag van de derde ronde, waarmee nu het maken van het definitieve programma van het slotconcert kan beginnen. Cursisten zijn druk repeterende, zowel in als buiten het gebouw. Adriaan van Es werd slachtoffer van een repetitie op de binnenplaats, waar bijna iedereen je kan horen, wat natuurlijk zenuwen met zich meebrengt. Hierdoor speelde hij een foute noot en nu noemen we hem Adriaan van Des.

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen docent Diederik op een stoel ging staan en een hoogte bereikte van bijna 3 meter.

Een ander hoogtepunt werd bereikt kort na de maaltijd, tijdens de koorrepetitie, ditmaal geleid door docent Raymond, toen hij met de sopranen mee zong en zomaar een hoge E fabriceerde.* Verder wil Raymond graag melden dat hij altijd denkt aan een hoepelrok. We wensen Raymond en zijn notenknijper veel hoge noten samen.

*deze grap is met dank aan Heleen. Heleen, bedankt.

Op bijna hetzelfde moment was er in de kapel de repetitie van het tutti orkest (het orkest waarin iedereen meespeelt). Om iedereen in dit orkest een rol te geven zonder negen vleugels naar de kerk te verslepen, krijgen de pianisten een rol in het slagwerk. Natuurlijk is piano spelen bijna hetzelfde als slagwerk, dus verloopt dit altijd vlekkeloos. In andere woorden, onze echte slagwerker, Wouter, heeft er zijn handen vol mee.

Na deze flitsende repetitie verzorgde de staf voor wat spannende ontspanning in de vorm van een avondwandeling. Voor een uurtje werden de Biezenmortelse straten geterroriseerd met gezellig gekeuvel en de gebruikelijke a capella uitvoering van Bohemian Rhapsody. Al met het al was het ontzettend gezellig. De staf had duidelijk weer zijn beste beentje voor gezet.

Morgen begint alweer de laatste ronde en zal tevens het programma van de slotuitvoering bekend worden gemaakt. Wij en vele uitermate vermoeide medecursisten met ons gaan een zenuwachtige, maar ietwat vroeger dan normale nacht tegemoet.

Dan nog het weetje van vandaag:
Tutti staat voor tsjongejone uitmuntend trommel trammelant, interessant.

Toedels,

Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

Dinsdag 15 augustus

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 8 – Lullaby

Lieve lezers,

Deze ochtend werd dan eindelijk het programma bekend gemaakt voor de slotuitvoering. Tegen de tijd dat u dit leest heeft u waarschijnlijk al berichtjes gehad van de van u afkomstige cursisten over wat wel en niet door gaat, dus zullen we niet op specifieke gevallen ingaan. Wel kunnen we zeggen dat het programma in zijn geheel er weer geweldig uit ziet en absoluut de moeite waard is om naar te komen luisteren. Wij zijn er waarschijnlijk ook.

Het heeft een aantal dagen geduurd, maar vandaag kon de staf ons eindelijk mededelen dat het tijd is om kopjes op te ruimen. Daarom willen wij graag via dit bulletin iedereen oproepen om hun kopjes zodanig te verstoppen dat de staf ze niet ziet en er dus ook niet meer over kan klagen. Alvast bedankt.

Het dieptepunt van de dag werd vandaag bereikt tijdens de maaltijd, toen Wouter het voor mekaar kreeg in één poging niet minder dan zeven glazen kapot te smijten op de Beukenhofse vloer. We hopen dat de scherven hem veel geluk zullen brengen. Dat kan hij wel gebruiken namelijk.

Na de maaltijd was het weer tijd voor het gebruikelijke koortje onder leiding van Frank. In het heetst van de strijd stond Lily zo intens te zingen dat ze haar oren dicht duwde. Of dit was om zichzelf beter te kunnen horen, of toch om het niet geheel zuivere gezang links van haar buiten te sluiten is ons niet duidelijk.

Omdat ze zo gewild zijn, vandaag extra veel weetjes:

 • De afkorting Al Coda staat voor Alweer Complexe en Ontiegelijk Domme Actie.
 • Klarinettisten maken nooit fouten, want fouten maken is menselijk.
 • De afkorting Docenten staat voor Dondersgoede Onderwijzers: Chill, Eigenwijs, Naadloos, geTalenteerd En Navelisten.
 • De afkorting Staf staat voor Stout Trammelant Afhandelend, maar ook wel Fervelend.
 • Als je een contrabas helemaal vult met bier en dan weer leegdrinkt, dan doe jij het niet meer. Of de contrabas hierna een merkbaar verschillende klank heeft, is nog niet wetenschappelijk bewezen.
 • De afkorting Fluit staat voor Flut InsTrument.
 • De afkorting Piano staat voor Plots Ineens Amper Nauwelijks Oorbaar
 • De afkorting Piccolo staat voor ga weg.
 • De afkorting Pianissimo staat voor gewoon niet spelen.
 • De afkorting Forte staat voor Sjongejongejonge Wat Gaat Dat Hard.
 • Als een slagwerker een contrabas leegdrinkt, dan doet hij het nog wel.
 • De afkorting Carlos staat voor geCertificeerde Aardige Rennende Ludieke d’Osko Specialist.

De ballen,

Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser

Woensdag 16 augustus

Zomercursus Woudschoten Dagboek Dag 9 – Docentenconcert

Ehmmm… Hoi dagboek,

Vandaag was alweer de laatste dag voor het slotconcert en daarmee is dit tevens het laatste dagboek dat wij voor u schrijven. De lessen hebben hun vruchten afgeworpen en het verschil met het begin van de week is bijna net zo groot als Diederik die op een stoel staat. Deze avond was al een doorloop van het voorprogramma en morgenochtend beginnen we de dag met een doorloop van het hoofdprogramma, zodat we u morgenmiddag alleen maar goede noten voor zullen schotelen. De doorloop van het voorprogramma was overigens precies op tijd klaar. Dit is nog nooit eerder gebeurd, dus we hopen maar dat het morgen wat beter gaat.

Het hoogtepunt van de dag werd wederom bereikt tijdens de maaltijd, toen onze geliefde Beukenhofse keuken ons opnieuw verwende met frietjes en Wouter hiervan een stapel maakte van nagenoeg de hoogte van Diederik die op een stoel staat. Na de maaltijd verzocht Laura ons wederom onze kopjes wat beter op te ruimen, en niet simpel weg te verstoppen (kopjes zijn aangetroffen in onder andere een kandelaar en in een plant). Daarom via dit bulletin nogmaals de oproep: als je klaar bent met je kopje, ruim deze dan gewoon even op. Laat hem niet slingeren en gooi hem gewoon in de prullenbak.

Daarmee bereiken wij het einde van dit dagboek. Wij willen u graag bedanken voor het lezen en de staf, docenten en cursisten voor de inspiratie die ze ons hebben verschaft en de rare streken die ze hebben gestreken. We willen in het bijzonder Saartje, Rebus en Christoph bedanken voor alle steun die ze ons hebben gegeven bij het schrijven. Zoals we aan het begin al vermeldden is dit ons laatste dagboek. Morgen ziet u ons immers in het echt, en na het slotconcert gebeurt toch niets interessants meer. Nogmaals bedankt voor alles en tot ziens!

Dan nog het weetje van de dag:

Bekkie en Carlos zijn tof.

Dag boek,

Ene meneer Kuyper ende ene meneer Visser