Informatie t.b.v. ANBI-status

Geregistreerde naam :Stichting Zomercursus Woudschoten
RISN: 822 798 815
Contactgegevens: Mw E.B. Doornweerd, secretaris
Adres:
‘t Hofke 116C
5641 AN  Eindhoven
040 787 38 55

Doel van de stichting         

Het bekwamen van jeugdige musici in de beoefening van   klassieke muziek door het bieden van een mogelijkheid tot samenspelen in ensembles voor kamermuziek alsmede   orkestvorm, opdat zij door de opgedane kennis en ervaring worden gestimuleerd om zich verder in de beoefening van klassieke muziek te verdiepen en ook andere jeugdigen   daarvoor te interesseren

Verwezenlijking van doel  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van een jaarlijks terugkerende zomercursus onder de naam “Zomercursus Woudschoten” voor jonge musici, zowel voor instrumenten als voor zang, in de leeftijdsgroep van 12 tot 25 jaar, onder deskundige leiding van ervaren docenten.
  • Het organiseren van een slotconcertavond van de jaarlijkse zomercursus  voor de cursisten.
  • De locatie van de zomercursus wordt zodanig gekozen dat gedurende de 10 daagse cursus de jeugdige musici gezamenlijk in een daarvoor geschikte accommodatie met studieruimtes verblijven.

Beleidsplan

  • Ca. 80 tot 110  jonge musici met enige samenspelervaring in alle niveaus worden uitgenodigd om deel te nemen aan de  kamermuziekcursus. Ook wordt hun gevraagd vrienden vanuit (muziek)school of uit het jeugdorkest te intereseeren voor de cursus.
  • Ook muziekvakstudenten die zich bekwamen op hun instrument zijn welkom om onder meer repertoirekennis en samenspelervaring op te doen.
  • Kamermuziekbeoefening is de basis voor goed orkestspel.
  • Rond de jaarwisseling vinden duizenden folders met inschrijfformulier en posters hun weg naar deelnemers van de laatste drie jaren en jonge musici die belangstelling hebben getoond. Ook instellingen op het gebied van amateurkunst, muziekscholen, conservatoria en privémuziekdocenten ontvangen folders met het verzoek, die onder de aandacht van hun leerlingen te brengen. Inschrijven kan online via onze website. Ook de “social media” worden ingezet om deelnemers te bereiken, onder andere via Facebook.

Organisatie

Zomercursus Woudschoten wordt georganiseerd door Stichting Zomercursus Woudschoten. Naast twee à drie bestuursvergaderingen wordt in juni een voorbespreking met staf en docenten gehouden. Na de cursus vindt in oktober een evaluatie met staf en docenten plaats. Opmerkingen, ideeën en suggesties worden overgenomen en toegepast bij de volgende cursus.

Bestuur

  • Het bestuur van de stichting bestaat nu uit 3 personen: de voorzitter, de secretaris/penningmeester en het algemeen lid, die juridische zaken, verzekeringen en de boekhouding onder zijn beheer heeft.
  • Geen der bestuursleden is in dienst van de stichting of ontvangt loon uit een overeenkomst met de stichting.

Verslag van uitgevoerde activiteiten

  • Hieronder zijn de door het bestuur goedgekeurde en ondertekende jaarverslagen van de zomercursus te vinden (klik op het jaartal voor een directe link)