Opzet van de cursus
Zomercursus Woudschoten is een kamermuziekcursus voor musici van 12 tot 25 jaar,  die jaarlijks plaatsvindt in augustus, in Groepsaccommodatie Beukenhof in Biezenmortel. Alle instrumenten zijn in principe welkom.. Wel is bij bepaalde instrumenten het aantal aanmeldingen beperkt, zoals bijvoorbeeld piano. Er worden geen al te hoge eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers, behalve voor piano. Iedereen die zijn instrument zo goed beheerst dat hij zelfstandig partijen kan instuderen is welkom. Goed noten kunnen lezen is dus wel een voorwaarde.

Tijdens de cursus worden ensembles samengesteld die bestaan uit minimaal drie musici. Iedere deelnemer speelt in verschillende ensembles, meestal ongeveer vier. Elk ensembles krijgt om de  twee dagen één les. Daarnaast moeten de ensembles natuurlijk zelf studeren. Aan het einde van de cursus heeft ieder ensemble vier lessen gehad. Behalve in kamermuziekformaties wordt ook in orkestverband gemusiceerd. Ieder jaar krijgen enkele deelnemers uit het voorgaande jaar de gelegenheid om een soloconcert in te studeren en uit te voeren met een orkest bestaande uit deelnemers aan de cursus. Op de laatste dag vindt de slotuitvoering plaats, waarbij de deelnemers  kunnen laten horen waar zij de afgelopen week aan hebben gewerkt.

De eerste dag
Op de eerste dag worden de ensembles samengesteld. Om ervoor te zorgen dat deelnemers binnen een ensemble ongeveer hetzelfde muzikale niveau hebben, moeten alle deelnemers voorspelen. Dit voorspelen is geen officiële auditie waarbij je kunt worden afgewezen. Het gaat bij het voorspelen alleen om het bepalen van het niveau van de deelnemers. Iedere deelnemer wordt gevraagd om twee stukken voor te bereiden met verschillende karakters (bijvoorbeeld een sneller en een langzamer stuk). De stukken hoeven niet compleet te worden gespeeld. De docenten zullen vragen om een deel van de stukken voor te spelen. Het voorspelen vindt plaats zonder pianobegeleiding. Ook sonates en concerten worden dus solistisch uitgevoerd. Het is verstandig om de voor te spelen fragmenten te kiezen in overleg met de eigen muziekdocent.

Naast het spelen van de meegenomen stukken wordt ook gevraagd enkele onvoorbereide ritmes te tikken. Om een idee te krijgen van het niveau van de gevraagde ritmes zullen de deelnemers voorbeelden thuisgestuurd krijgen. Het is ook mogelijk dat bij het voorspelen wordt gevraagd een stuk te spelen dat ter plekke wordt voorgelegd.

Na het voorspelen krijgt iedereen te horen in welke niveaugroep hij/zij is ingedeeld. Er zijn drie niveaugroepen, die met kleuren worden aangeduid. De drie kleuren zijn groen, blauw en rood, waarbij rood het hoogste niveau is. Vervolgens begint een soort markt, waarbij de deelnemers ensembles gaan samenstellen. De deelnemers wordt gevraagd om zoveel mogelijk zelf bladmuziek mee te brengen. Ook hierbij is het verstandig te overleggen met de eigen docent welke stukken geschikt zijn om mee te nemen. Er zal overigens ook bladmuziek aanwezig zijn waaruit kan worden gekozen. De ensembles moeten worden samengesteld uit deelnemers van ongeveer vergelijkbaar niveau. De docenten zijn aanwezig om te helpen bij het vinden van geschikte stukken en geschikte medespelers. Hoewel ook trio’s mogen worden gevormd, geldt hier de beperking dat per deelnemer slechts één trio wordt toegelaten.

Dagindeling Zomercursus Woudschoten

07.00u      Opstaan
07.45u      Ontbijt
08.30u      Ensemble-lessen
12.30u      Broodmaaltijd

14.00u      Ensemble-lessen
18.00u      Warme maaltijd
19.30u      Kamerorkest
22.00u      Einde van de muzikale activiteiten
23.30u      Hoog tijd voor een goede nachtrust

Er wordt steeds gewerkt op basis van een dag ensemble-lessen en een halve dag vrij voor studie.
Indien noodzakelijk, kunnen wijzigingen aan bovenstaande dagindeling worden doorgevoerd.

Lessen en zelfstudie
Nadat alle ensembles zijn samengesteld, wordt een rooster gemaakt voor de lessen. Ieder ensemble krijgt een docent die de lessen van dat ensemble zal leiden. De lessen duren drie kwartier. Hoewel de docenten altijd bereid zijn om te helpen bij specifieke problemen, zoals vingerzettingen, worden er geen individuele lessen gegeven. Tijdens de lessen ligt de nadruk niet op de technische beheersing van het instrument, maar op het samenspel.

De leskamers kunnen ook worden gebruikt voor zelfstudie. Het is de bedoeling dat ensembles elkaar niet alleen tijdens de lessen treffen, maar ook zelf afspraken maken om te studeren. Er zijn voldoende leskamers ter beschikking om te kunnen studeren. Ook op de slaapkamers mag natuurlijk worden gemusiceerd.

Ontspanning
Er is ruimschoots gelegenheid voor niet-muzikale activiteiten. Zo kan er worden getafeltennist, gepuzzeld, gevoetbald, gebadmintond, gewandeld in het bos, etc.

’s Avonds is de bar geopend. Hier kan onder andere worden gedart en gepoold. Alleen deelnemers vanaf 18 jaar kunnen in de bar alcoholische dranken kopen, maar niet meer dan drie per avond. Het is niet toegestaan om zelf alcoholhoudende dranken mee te nemen.
Uiterlijk om 0.00 uur worden alle deelnemers op hun slaapkamer verwacht. Er wordt door de staf op toegezien dat de nachten rustig verlopen.

Wat neem je mee?
Na aanmelding zal een brief worden toegestuurd waarin wordt aangegeven wat de deelnemers in ieder geval moeten meenemen. In de eerste plaats natuurlijk jullie instrument(en). Met uitzondering van pianisten en klavecinisten worden alle deelnemers geacht hun eigen instrument mee te nemen. Wie meerdere instrumenten bespeelt, kan zich ook voor meerdere instrumenten aanmelden. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer bij-instrumenten zoals piccolo, basklarinet en althobo worden meegenomen. Verder is heel belangrijk dat accessoires zoals extra snaren, rieten en dempers worden meegenomen.

Iedereen neemt zijn eigen lessenaar mee en bij voorkeur ook een ruime hoeveelheid bladmuziek.

Locatie

Beukenhof
Capucijnenstraat 46
5074 PJ Biezenmortel
tel: 013 511 24 99
fax 013 511 50 45
www.beukenhof.nl

De deelnemers worden ondergebracht in één- of tweepersoonsslaapkamers. Wanneer een voorkeur voor een kamergenoot wordt opgegeven, wordt daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden, zij het dat jongens en meisjes niet samen op één kamer worden ingedeeld.

Tijdens de cursus worden de vergaderzalen ‘omgebouwd’ tot leskamers. De maaltijden worden verzorgd door het eigen restaurant, dat uiteraard rekening houdt met eventuele dieetwensen.

Het bestuur, noch de stichting zelf, is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan en verlies van persoonlijke eigendommen en instrumenten van de deelnemers.