Algemene informatie

De Zomercursus Woudschoten 2021 zal plaatsvinden van 10 tot en met 20 augustus in Beukenhof in Biezenmortel.

Om een veilige cursus te waarborgen, hebben wij een veiligheidsprotocol opgesteld. Dit protocol kan u hier downloaden Veiligheidsprotocol ZCW 2021

Aan de cursus 2021 zullen volgende docenten deelnemen:

 • Frank Brakkee
 • Albert Brüggen
 • Riko Fukuda
 • Raymond Honing
 • Elisabeth Ingen Housz
 • Hanneke Nijs
 • Franc Polman
 • Diederik Ornée
 • Ruben Sanderse
 • Rogier van der Tak
 • Arjen Uittenbogaard

De algehele leiding van de cursus is in handen van Carlos Callewaert, die wordt bijgestaan door Bekkie Doornweerd (secretariaat), Cathelijne Menschaar, Laura Prause-ten Veen, Pieter van Nes (staf) en Berend Stumphius (assistent-cursusleiding)
De prijs van de cursus bedraagt in 2021 € 625. Voor elke tweede en opvolgende kind uit hetzelfde gezin wordt een korting verstrekt van 10% op de deelnameprijs.

Inschrijven kan via het formulier op deze website.

Deelnemersgeld dient overgemaakt te worden op bankrekening NL63RABO 0147940605 t.n.v. Stichting Zomercursus Woudschoten.
IBAN NL63RABO0147940605
BIC: RABONL2U

Annulering van de inschrijving is mogelijk door schriftelijke afmelding vóór 1 augustus 2021. Dan wordt het deelnemersgeld onder aftrek van € 50 administratiekosten teruggestort. Bij annulering ná 1 augustus 2021 is 50% van de cursusprijs verschuldigd.

Helaas kunnen we geen garantie geven dat het allemaal doorgaat; we houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

In juni zal pas beslist worden of de cursus doorgaat. Voor het geval de cursus 2021 niet kan plaatsvinden, zal de gehele deelnemersbijdrage worden teruggestort of kan men er voor kiezen om het bedrag te laten staan voor de cursus 2022.

In elk geval, stellen wij alles in het werk opdat de Zomercursus Woudschoten 2021 toch zou mogen plaatsvinden.

Downloads
Klik op de link om de poster of de flyer te downloaden en deel hem onder je vrienden of kennissen!

Flyer ZCW 2021

Poster 2021